Districtsbestuur en financiën: onkunde, bedieningspolitiek of allebei?

Op 17 juli 2023

Onlangs kreeg onze fractie op de districtsraad de nieuwste begroting van het districtsbestuur voorgeschoteld. Zoals het zorgvuldige raadsleden betaamt hebben we die cijfers eens tegen het licht gehouden. Welnu, als u ademhalingsproblemen wil vermijden is het best om  “districtsbestuur Borgerhout”  en “financieel beleid” deze legislatuur niet in één adem te vernoemen. De toestand is zonder meer zorgwekkend.

 

Om van een gezonde begroting in evenwicht te kunnen spreken, moeten de districten hun werkingsuitgaven kunnen financieren met de ontvangsten. Ze mogen met andere woorden geen verliezen lijden (op exploitatie).

 

Aan het begin van deze bestuursperiode was een geraamd gecumuleerd verlies over het meerjarenplan 2020-2025 zichtbaar van 342.000 euro. Met de recent voorgelegde begroting loopt dat gecumuleerd verlies op tot wel 1,2 miljoen euro. Voor het jaar 2023 alléén kleuren de cijfers tot 830.000 euro rood.

 

Niet enkel de geraamde verliezen zijn aanzienlijk, ook de effectief gerealiseerde cijfers. Over boekjaar 2022 presteerde het districtsbestuur een exploitatieverlies van 286.000 euro, terwijl alle andere districten positieve cijfers kunnen voorleggen. Het kan dus echt anders.

 

Opvallend is ook dat in 2022 ongeveer 77% van de werkingsuitgaven besteed werd aan subsidies. Het heeft er alle schijn van dat een eenvoudig telefoontje naar het districtscollege voldoende is om meteen een subsidie in de wacht te slepen. Dit moet anders!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is