Gerestaureerd districtshuis van Borgerhout officieel ingehuldigd

Op 16 januari 2018

De herinrichtingswerken aan het districtshuis van Borgerhout zijn afgerond. Op dinsdag 23 januari verhuist het stadsloket Borgerhout naar dit gerenoveerde gebouw op het Moorkensplein 1 te Borgerhout. Op dinsdag 16 januari 2018 vond de officiële inhuldiging plaats.

Alle diensten onder een dak

Bewoners kunnen vanaf dinsdag 23 januari terecht in het stadsloket op de gelijkvloerse verdieping van het historische gebouw op het Moorkensplein voor administratieve dienstverlening zoals het doorgeven van adreswijzigingen, het aanvragen van identiteitspapieren en reisdocumenten, rijbewijzen en parkeervergunningen, het registreren van geboorte, adoptie, huwelijk, samenwonen, echtscheiding en overlijden. Een open ruimte op de gelijkvloerse verdieping geeft bezoekers een goed overzicht van alle loketten. Burgers lopen binnen langs de gelijkgrondse deur aan de oostzijde van het gebouw (aan de kant van de vroegere fontein op het aangrenzende pleintje). Deze nieuwe ingang maakt het gebouw makkelijk toegankelijk voor alle gebruikers.

De districtswerking, zoals onder andere de districtssecretaris, seniorenconsulent, sportantenne, cultuurantenne en het klantenteam, maakt pas op een latere datum de verhuisbeweging. Zij zullen dan terug te vinden zijn op de eerste verdieping, het Schoon Verdiep. De districtsschepenen en -voorzitter krijgen een plek op de tweede verdieping, het Ceremonieel Verdiep. Ook de districtsraad vergadert hier maandelijks in de raadzaal.

Voor trouwers gaat de grote poort aan de voorzijde van het districtshuis al sinds 1 december 2017 open. Deze locatie werd sneller opengesteld dan de kantoren. De vernieuwde trouwzaal in het historische gebouw is een echte eyecatcher geworden.

Herinrichting met respect voor het historische gebouw

Aan het goed bewaarde, historische deel van het gebouw is heel weinig veranderd. Tussen de gelijkvloerse verdieping en het Schoon Verdiep is er nu wel een nieuwe monumentale trap, gelijkaardig aan de trap die het Schoon Verdiep verbindt met het Ceremonieel Verdiep.

Onder leiding van KARUUR Architecten zijn de werken aan het interieur in april 2016 gestart en beëindigd in november 2017. Nu zijn de leien buitendaken en dakkapellen nog aan de beurt. Deze werken startten al op 6 november 2017 en zijn klaar tegen de zomer van 2018. Het nieuwe districtshuis kan intussen al wel gebruikt worden.

“Voor dit stadsbestuur zijn de districten zeer belangrijk en onmisbaar in de relatie van de stad Antwerpen met de Antwerpenaar. Van alle bestuursniveaus staan zij het dichtst bij de burgers. Districten en besturen houden gemakkelijk de vinger aan de pols en weten wat er leeft. Daarom investeren we heel wat in verschillende districtshuizen”, zegt schepen voor binnengemeentelijke decentralisatie Koen Kennis.

Meerjarenpremieovereenkomst voor restauratie van historische districtshuizen

In maart ondertekenden Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, en Koen Kennis, Antwerps schepen voor binnengemeentelijke decentralisatie, de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de historische Antwerpse districtshuizen. Met de ondertekening van de overeenkomst konden de restauratiewerken aan de historische districtshuizen van Borgerhout, Ekeren, Merksem, Hoboken,Wilrijk en zaal Harmonie, het toekomstige districtshuis van Antwerpen, van start gaan.

Oud gemeentehuis

Het oude gemeentehuis aan het Moorkensplein, dat nu als districtshuis gebruikt wordt, werd opgericht tussen 1886 en 1889 en is een ontwerp van architecten Leonard en Henri Blomme. Op 28 november 2016 keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed het beheersplan goed. In dit plan zijn de visie op het beheer van het monument en de nodige werkzaamheden voor de komende twintig jaar vastgelegd.

Praktisch

Op dinsdag 23 januari is de definitieve verhuis van het stadsloket Borgerhout een feit. Burgers kunnen vanaf dan terecht in het gerenoveerde districtshuis, Moorkensplein 1 te Borgerhout.  

Op vrijdag 19 januari worden de tijdelijke kantoren (Moorkensplein 19, Borgerhout), waar alle loketwerking nu gevestigd is, voor een laatste keer gebruikt als stadsloket.

Opgelet: enkel het stadsloket verhuist op 23 januari. De diensten van districtswerking maken pas op een latere datum de verhuisbeweging.

Van 23 tot en met 27 januari is het niet mogelijk om contant te betalen op de nieuwe locatie. Burgers kunnen wel betalen met Visa, MasterCard of Bancontact. Vanaf dinsdag 30 januari worden alle betalingsmogelijkheden aanvaard in het gerenoveerde districtshuis.

Verantwoordelijken:

Burgemeester Bart De Wever

Koen Kennis, schepen voor binnengemeentelijke decentralisatie 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is