Proefproject toegangsbeperking vrachtwagens +3,5 ton in Borgerhout met 1 schooljaar verlengd

Op 21 juni 2019

In september 2018 ging in Borgerhout (ruwweg tussen de Plantin en Moretuslei en de Turnhoutsebaan) en de Kievitwijk een toegangsbeperking in voor vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. Dat proefproject is ondertussen geëvalueerd en wordt met een schooljaar verlengd.

Concreet houdt het project in dat die voertuigen de zone niet langer mogen inrijden aan het begin en het einde van de schooldag. De toegangsbeperking geldt:

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 17 uur;
op woensdag van 7.30 tot 9 uur en van 11.30 tot 13 uur.

Het proefproject werd begin 2019 geëvalueerd aan de hand van verkeerstellingen, meldingen van bewoners en bevragingen van scholen, handelaars, leveranciers, verschillende stadsdiensten, enzovoort.

Resultaten

Uit de tellingen en meldingen blijkt dat vrachtwagens nog steeds in de proefzone rijden tijdens de uren van het toegangsverbod. Dit heeft onder andere te maken met de vele bouwwerven en infrastructuurwerken die actief waren in de zone. Deze werken geven geen representatief beeld van het normale aandeel zwaar vrachtvervoer in deze omgeving. Bovendien geldt er enkel een toegangsverbod, wat betekent dat vrachtwagens de zone wel mogen uitrijden.

Dit heeft ook impact op de handhaving van de zone. Vaststellingen van overtredingen kunnen daardoor enkel gebeuren ter hoogte van de toegangspoorten tot de zone en niet in de zone zelf. Handhaving via camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s) is wettelijk nog niet mogelijk. Om die reden beveelt het rapport aan om een wetswijziging rond het gebruik van ANPR-camera’s door te voeren.

Uit gesprekken met de logistieke sector blijkt dat er begrip is voor het invoeren van de maatregelen ten voordele van verkeersveiligheid. De resultaten van de bevraging tonen ook aan dat verschillende partijen, voornamelijk de lokale handelaars en bedrijven, effectief veranderingen doorvoerden in hun belevering: door op een ander tijdstip of met een ander voertuig te (laten) beleveren.

Ondanks deze positieve signalen, kan dit proefproject niet zomaar worden opgeschaald naar andere buurten in de stad. Verder onderzoek is hiervoor noodzakelijk. Bij verdere opschaling is de impact van de maatregel namelijk veel groter, aangezien er dan minder uitwijkmogelijkheden zijn voor vrachtverkeer. Dit betekent een grotere impact voor bedrijven en stadsdiensten op de planning, aankoopbeleid van voertuigen en personeelsinzet.

Het is voorlopig ook nog niet mogelijk om het effect op de verkeersveiligheid te meten. Voor een goede analyse op basis van ongevallendata, is namelijk een meetperiode van twee tot drie jaren vereist.

Conclusie

Op basis van bovenstaande resultaten wordt het proefproject met 1 schooljaar verlengd tot eind juni 2020. Daarbij wordt er rekening gehouden met verdere monitoring, onder andere door regelmatige tellingen ter hoogte van de toegangspoorten.

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is