Sluiting drankgelegenheden Turnhoutsebaan en Gijselsstraat wegens drugsfeiten

Op 6 april 2023

De burgemeester besliste om twee cafés in Borgerhout te sluiten van woensdag 5 april tot en met woensdag 4 mei 2023 wegens herhaaldelijke illegale feiten.

Turnhoutsebaan

Tijdens een controle in een horecazaak op de Turnhoutsebaan trof de politie in de zaak tien verpakkingen met cocaïne aan onder tafels en twee verpakkingen met hasjiesj. Doordat deze drugs in aparte verpakkingen zaten, zijn er ernstige vermoedens dat deze bestemd waren voor verkoop. Bij de controle werden er bovendien twee klanten aangetroffen met elk een gebruikershoeveelheid hasjiesj op zak. De uitbaters tolereren het gebruik van verdovende middelen en het rondhangen ter hoogte van hun zaak, met nachtlawaai en sluitstort tot gevolg en doen niets om de hinder te beperken. De zaak ligt bovendien aan een drukke winkelas met heel wat passage, en in de onmiddellijke omgeving van verschillende scholen en woningen.

Gijselsstraat

Bij een controle van een horecazaak in de Gijselsstraat stelde de politie vast dat er binnen licht brandde. Er stonden twee mannen achter de toog, maar de toegangsdeur was slotvast. Het zicht in de inrichting werd belemmerd door een folie op de ramen. Op die manier worden de activiteiten in de inrichting afgeschermd. De twee mannen bleken klanten te zijn, die aan de politie toegaven dat de verantwoordelijke niet aanwezig was. Er hing een onmiskenbare cannabisgeur in het café en op een van de twee aanwezigen trof de politie een gebruikershoeveelheid cannabis aan.

De Gijselsstraat is een belangrijke doorgangsstraat tussen de Turnhoutsebaan en de buurt rond het Stuivenbergziekenhuis en er zijn heel wat scholen en woningen in de onmiddellijke omgeving van het café. Er is in de buurt bijzondere aandacht voor de problematiek van druggerelateerde incidenten, vechtpartijen en geluidsoverlast. Doordat deze zaak onbeheerd wordt achtergelaten, is er geen toezicht en kunnen aanwezigen ongestoord handelen. De uitbater van de zaak neemt zelf geen maatregelen om deze illegale druggerelateerde praktijken te doen ophouden.

Voor beide cafés acht de burgemeester een sluiting van een maand noodzakelijk om de openbare veiligheid en rust in de buurt te garanderen en druggebruikers, -kopers en/of -verkopers te ontmoedigen.

Tijdelijke sluitingen

De strijd tegen drughandel is een van de prioriteiten van het college. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Druggerelateerde praktijken verstoren bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. De burgemeester besliste om beide cafés, volgens artikel 9bis van de Drugwet, tijdelijk te sluiten. De besluiten zullen worden bevestigd op het college van 7 april.

Bart De Wever - Burgemeester

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is