Speerpunten voor het district Borgerhout

Op 3 oktober 2018
Top 3

Het district Borgerhout heeft verandering nodig

Borgerhout is een bruisend district met veel kansen en warme, positieve initiatieven. We kunnen echter niet ontkennen dat er ook problemen zijn. De laatste jaren is door het (extreem)linkse districtsbestuur een sfeer gecreëerd waarin criminaliteit en illegale economie worden ontkend, gedoogd of soms zelfs aangemoedigd. Wij willen hier komaf mee maken en van Borgerhout weer een veilig district maken waar iedereen zich thuis kan voelen. Lokale initiatieven die jongeren van de straat houden, eerlijke handelaars en organisaties die openstaan voor alle Borgerhoutenaren verdienen dan ook al onze steun.
Daarnaast willen we weer investeren in propere en mooi aangelegde straten en pleinen op maat van alle Borgerhoutenaren. Met ons voetpadenplan zorgen we ervoor dat er na jaren van verwaarlozing weer werk wordt gemaakt van begaanbare voetpaden.

Speerpunten voor het district Borgerhout

Een veilig Borgerhout
 • Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Borgerhout, maar dat kan enkel in een veilig Borgerhout. Daarom moet iedereen samenwerken aan een veiligheidscultuur: politie en hulpdiensten, stads- en districtsbestuur, maar ook de bewoners zelf. 
 • We treden keihard op tegen geweld tegen politie en hulpdiensten, overlast, verkeersagressie, sluikstort, foutparkeren. 
 • We zetten mee onze schouders onder de strijd tegen drugshandel, illegale economie en imagoverlagende handelszaken. Eerlijke ondernemers kunnen uiteraard wel op onze steun rekenen.
 • Om Borgerhout leefbaarder en veiliger te maken, plaatsen we meer camera’s op straten en pleinen en zetten we stadsmariniers in. Zijn zijn brugfiguren tussen district, politie en bewoners.
Bereikbaar Borgerhout
 • Een ‘voetpadenplan’ moet het gebrek aan investeringen van de laatste jaren corrigeren. We willen werk maken van goed begaanbare voetpaden en comfortabele straten.
 • Spoor Oost krijgt een mobiliteitsknooppunt (overstapplaats auto / metro / fiets / bus). Daarmee houden we verkeer uit Borgerhout weg.
 • Tramverkeer gaat zo veel mogelijk ondergronds en we willen dan ook de opening van premetrostations Drink, Foorplein en Carnot.
 • Op lange termijn plannen we de hertekening van de Turnhoutsebaan.
 • We stellen een plan voor het Laar op, samen met de bewoners, met een update voor de markt.
 • Geen uitstel meer voor de heraanleg van de Gitschotellei en het Vosplein.
 • We onderzoeken een fietsverbinding van de Engelselei over de Plantin en Moretuslei tot aan de Draakplaats.
 • We willen een snelle afwerking van de plannen voor de Kroonstraat. 
Goed wonen in Borgerhout
 • We streven naar een woningaanbod met oog voor tweeverdieners, alleenstaanden en middenklassegezinnen.
 • We willen voorkomen dat eengezinswoningen opgedeeld worden en promoten wonen boven winkelpanden. 
 • Het Te Boelaerpark moet een ‘zacht recreatief’ park blijven.
 • Spoor Oost ontwikkelen we tot een groene KMO-zone.
 • N-VA zal de overkapping van de ring nauw opvolgen, omdat dit Borgerhout kansen biedt.
 • We stellen een groenweefselplan op; verticaalstraten, tuinstraten, groenslingers, mospanelen en toekomstbomen vergroenen het Borgerhoutse straatbeeld.
Bruisend Borgerhout
 • We willen een Borgerhouts cultureel centrum, dat openstaat voor lokale initiatieven en alle Borgerhoutenaren betrekt bij zijn werking. De Rataplan, het Werkhuys en de Theatergarage kunnen hier een cruciale rol in spelen. 
 • We zijn trots op ‘grote’ podia zoals de Roma en Trix , die we blijven steunen. Maar ook de amateurkunsten beschouwen we als volwaardig.
 • N-VA verkiest projectsubsidies, logistieke en administratieve steun boven werkingssubsidies aan cultuur- en sportverenigingen.
 • We zijn trots op evenementen zoals de Reuzenstoet en BorgerRio, maar ook op kleinere straat- en buurtfeesten. 
 • In het kader van ‘Vlaanderen Feest!’ organiseren we op 11 juli opnieuw een volwaardig Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
 • De Academie Muziek/Woord en het Jeugdmuziekatelier De Waelrant moeten in een geschikte infrastructuur kunnen werken.  
 • Religieuze of ideologische symbolen weren we uit de publieke dienstverlening.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is