Veiligheid Beerschotsupporters was niet te garanderen

Op 16 februari 2022
Patrick Van den Abbeele

In de raadscommissie over de bevoegdheden van de burgemeester van 14 februari ll. stelde raadslid Patrick Van den Abbeele enkele vragen over het bevel tot sluiting van tribune 1 (de hoofdtribune) in het Beerschotstadion.

De tribune bestaat uit 100 jaar oude een houten draagstructuur, met een deels stalen bovenbouw.   

In een advies van de afwijkingscommissie van de voetbalcel (Federale Overheid) is bepaald dat de veiligheid voor de toeschouwers nog slechts kan gewaarborgd worden als er zeer ingrijpende maatregelen getroffen worden.

Het advies werd per brief aan de club en aan het stadsbestuur overgemaakt.

Op vraag van raadslid Patrick Van den Abbeele antwoordde burgemeester Bart De Wever dat uit een eerste evaluatie blijkt dat de vereiste ingrepen dermate ingrijpend en duur zijn dat ze niet meer voor het einde van dit voetbalseizoen kunnen uitgevoerd worden.  Reeds gedane verbeteringswerken ter waarde van 2,7 miljoen euro hebben het gebruik van de tribune weliswaar tot enkele weken geleden kunnen rekken, maar nu is het over en uit.

Op de vraag hoe het nu verder moet sprak de burgemeester de noodzaak uit dat een overleg ten gronde tussen stad en club nodig is om de draagwijdte van de toekomstige ingrepen en de wederzijdse engagementen te bepalen.

Het raadslid wenste ook nog te weten of de burgemeester na het advies van de afwijkingscommissie geen andere maatregelen had kunnen treffen, dan de volledige sluiting van tribune 1 te bevelen.

De burgemeester had echter geen andere keuze.  Het negeren van het advies zou bij een incident een persoonlijke aansprakelijkheid van de burgemeester tot gevolg hebben.  Vandaar zijn beslissing.

De problematiek zal door het raadslid verder opgevolgd worden en er zullen indien nodig bijkomende vragen gesteld worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is