Verslag colloquium “Kringloopt u mee ?”

Op 14 januari 2016

Ons Borgerhouts N-VA-bestuurslid Romain Goesaert was er aanwezig en bezorgde ons het volgende verslag:

 

Op 24 oktober 2015 woonde ik het colloquium “Kringloopt u mee ?” bij, een initiatief  van N-VA en ECR (European Conservatives ans Reformists Group). Ik was zeer onder de indruk van de besproken onderwerpen en in het bijzonder van de begeesterende uiteenzetting van Victor Dries (N-VA). 

De verwelkoming door Mark Demesmaeker werd gevolgd door een plenaire sessie met tussenkomsten van Bart De Wever, Victor Dries (adviseur Liesbeth Homans), Lieze Cloots (OVAM), Egbert Lox (Umicore), Rob Buurman (Bond beter Leefmilieu) en Walter Stahel (internationaal expert kringloopeconomie). Het besef neemt alsmaar toe dat afval ook geld betekent. Toch gooien we dagelijks erg waardevolle zaken weg. Elke Europeaan produceert jaarlijks gemiddeld vijf ton afval, dat is vergelijkbaar met het gewicht van een volwassen Afrikaanse olifant! Daarvan recycleren we slechts een derde. Nochtans is Europa bijzonder afhankelijk van andere continenten voor de invoer van grondstoffen, waarvan een belangrijk aantal op korte termijn zal uitgeput geraken.

De N-VA gelooft sterk dat een betere en meer duurzame benutting van grondstoffen essentieel is voor onze economie, welvaart en welzijn. Als we nog meer inzetten op een slim afvalbeheer en een doordacht productiebeleid, levert dat naast milieuvoordelen ook economische winst op. Veel bedrijven, ook bij ons in Vlaanderen, hebben dat al heel goed begrepen (Vb UMICORE). Vlaanderen recycleert als een van de beste regio’s in Europa en kent ook enkele echte pioniers op het vlak van kringloopeconomie. Voortbouwend op deze expertise wil de N-VA mee aan de kar trekken zodat kringloopeconomie niet alleen op papier, maar vooral in de praktijk realiteit wordt! 

Vragen die wij ons voortdurend moeten blijven stellen:

  • Waarom is kringloopdenken zo belangrijk?
  • Welke opportuniteiten biedt het?
  • Welke hindernissen moeten worden aangepakt?
  • Kan Vlaanderen inspiratie bieden in Europa?
  • Wat kunnen wij doen?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is