Fatima Talhaoui

Gemeenteraadslid

Diversiteit in Antwerpen is onze kracht en die moeten we meer benutten.
Voor mij betekent het dat mensen gewoon zichzelf kunnen zijn en dat we respect voor elkaar moeten hebben. Omgaan met diversiteit is een verhaal van nuances, van het definiëren van problemen en samen komen tot oplossingen. Als we elkaar beter kennen, kunnen we werken aan een betere samenleving waarin alle Antwerpenaren zich thuis voelen.

Fatima is als gemeenteraadslid op het ‘Schoon Verdiep’ van Antwerpen geïnteresseerd in inburgering, armoede en sport. Op lokaal niveau is ze ledenverantwoordelijke en bestuurslid.