Kris Matheussen

Districtsraadslid

Borgerhout vraagt een krachtig en kordaat beleid op gebied van veiligheid, samenleving, verkeer, drugs en sluikstort. Ook dierenwelzijn draag ik een warm hart toe. Met uw steun zal ik me van dag één volledig inzetten om dit doel te bereiken. Na twee legistaturen oppositie voeren is voor mij nu de tijd aangebroken de verandering in Borgerhout mee te realiseren.

Reeds 15 jaar ben ik actief in de politiek en ondertussen is mijn tweede legislatuur bezig in de Borgerhoutse districtsraad. In het belang van elke burger zet ik mij graag in voor veiligheid, senioren, jeugd en dierenwelzijn in Borgerhout. Als we samen de handen in elkaar slaan, komen we vast en zeker goed vooruit.

Als sociaal bewogen districtsraadslid ben ik ook bestuurslid van het Klein Eigenaarskrediet en van Woonhaven.