Lisa Geets

Respect voor Borgerhout! Met respect voor elkaar, voor het openbaar domein, voor de wegcode en voor de hulpdiensten maken we van Borgerhout een nog fijnere plek om te wonen en te werken. Dit wil ik doen via jeugd, sport en cultuur.

Daarom hebben we nood aan een verantwoord cultuurbeleid en een herkenbaar ontmoetingscentrum. Want cultuur kan culturen samenbrengen.

In de gemeenteraad volg ik de dossiers rond cultuur en kinderopvang op de voet. Aangezien ik als Borgerhoutenaar in een diverse, kleurrijke buurt woon, dragen ook de thema's integratie en inburgering mijn interesse weg.

Vanuit de gemeenteraad ben ik lid van de raden van bestuur van AG Kinderopvang, AG Stedelijk Onderwijs en vzw Antwerpen Kunstenstad en van de algemene vergadering van vzw Centrum voor Basiseducatie Antwerpen.