Ludo Kennis

Bestuurslid

Borgerhout heeft nood aan positieve impulsen om jonge ondernemers een gezond investeringsklimaat te bieden. Daarom streef ik ook in Borgerhout naar een degelijk sociaal-economisch beleid waar Vlaanderen zo sterk in is. Laat mijn ervaringen uit het onderwijs en 60 jaar Vlaamse beweging een helpende hand zijn voor onze jonge kandidaten.

Ludo is nog net in de dertiger jaren geboren in een Borgerhouts en Vlaams nest. In de jaren ’50 kwam hij reeds terecht in de actieve Vlaamse Beweging. Door gedurende meer dan 60 jaren in VU en N-VA te ‘denken, durven, doen’, is hij nu een overtuigd en fervent N-VA-activist en -bestuurslid. Ludo was verkozen tot districtsraadslid, maar stond zijn mandaat eervol af aan de jongere generatie.