Patrick Paredaens

Fractievoorzitter districtsraad

In de volgende legislatuur wil ik mijn ervaring als districtsraadslid en voormalige schepen van Jeugd en Sport aanwenden om Borgerhout positief te veranderen.

Ik ga voor: 
* een veilig en proper Borgerhout
* subsidies voor een actieve seniorenwerking
* het herbekijken van het wijkcirculatieplan
* een betere ondersteuning van kwetsbare mensen

En dat in samenspraak met de hele gemeenschap.
Met uw stem geeft u Borgerhout een stem!

Patrick woont in de Te Boelaarlei en is gepensioneerd technisch regent. Daarnaast is hij al 20 jaar actief in de Borgerhoutse politiek. Als districtraadslid behartigt hij de belangen van de Borgerhoutse jeugd en het verenigingsleven. Vanuit deze activiteit is hij diversiteit en constructieve samenwerking naar waarde gaan schatten. Als vader en grootvader van inmiddels 7 kleinkinderen kent hij immers het belang hiervan.